ИНДИВИДУАЛНО

Година на раждане КАТЕГОРИЯ ЕЛИТ КАТЕГОРИЯ А КАТЕГОРИЯ Б
2013и по-малки   1 съчетание (Без уред) 1 съчетание (Без уред)
2012  

2 съчетание (Без уред, въже, обръч)

1 съчетание (Без уред)
2011   2 съчетание (Без уред, въже, обръч) 1 съчетание (Без уред или въже)
2010   3 съчетание (Без уред, въже, обръч) 2 съчетание (Без уред и въже)
2009 3 съчетания (уреди по избор) 2 съчетания (уреди по избор) 2 съчетания (без уред и обръч)
2008 3 съчетания (уреди по избор) 2 съчетания (уреди по избор) 2 съчетания (без уред и обръч)
2007 3 съчетания (уреди по избор) 2 съчетания (уреди по избор) 2 съчетания (въже и лента)
2006 3 съчетания (уреди по избор) 2 съчетания (уреди по избор) 2 съчетания (въже и лента)
2005 3 съчетания (уреди по избор) 2 съчетания (уреди по избор) 2 съчетания (въже и лента)
2004 и по-големи 3 съчетания (уреди по избор) 2 съчетания (уреди по избор) 2 съчетания(бухалки и лента)
  Забележка: FIG rules Without apparatus routines: -min. 2 S -min. 1 B.D from each body group -max. 7 B.D. counts With apparatus: -min. 2 S / min. 1 R / min 1 AD (except for FIG CoP defined categories) -1 B.D. from each body group

Ансамбли

Година на раждане КАТЕГОРИЯ А КАТЕГОРИЯ Б
2013 и по-малки

1 съчетание
Без уред

BD max. 7
S min 2
C min 1

1 съчетание (5-20 гимнастички)
Без уред

BD max. 5
S min 2
C min 1

2012 1 съчетание (без уред или топки)
BD max. 3 counts
ED: max 3
S min 2
C min 4
R max 1
1 съчетание (без уред)
BD max. 7 counts
S min 2
C min 1
2011 – 2010 1 съчетание
(5 топки)
FIG rules
1 съчетание
(4-6 топки)
FIG rules
2009 – 2008   1 съчетание
(4-6 топки)
FIG rules
2007 – 2005
JUNIOR
  1 съчетание
(4-6 бухалки)
FIG rules
SENIOR   1 съчетание
(4-6 обръчи)
FIG rules

Дисциплина: Двойки и тройки

ДМВ до 102-3 въжета 2-3 г-ки По регламент на БФХГ 2020г.
ДМВ 2-3 обръча 2-3 г-ки По регламент на БФХГ 2020г.
ДСВ 1-2 обръча + 1 въже 2-3 г-ки По регламент на БФХГ 2020г.