ПРИМЕРНА ПРОГРАМА

15.05 – техническа и съдийска конференция, индивидуално Б

16.05 – съдийска конференция, ансамбли всички възрасти и индивидуално мини

17.05 – съдийска конференция, индивидуално А и Елит

 

Exemplary program:

May 15 –Technical and judges’ meeting, individuals B.

May 16 – Judges’ meeting, Group- all age categories and individuals Mini.

May 17 – Judges’ meeting, individuals A and FIG.